Arkiv | Saker som upprör RSS feed for this section

Allt fler barn i slum och fattigdom när städer växer

5 Mar

Bild

 

Den traditionella bilden av fattigdom har tidigare ofta hämtats från en lantlig miljö. En ny rapport från UNICEF visar att det växande antal barn som lever i städernas slumområden hör till de allra mest utsatta och missgynnade.  De är berövade de allra mest grundläggande rättigheterna när det gäller hälsa, utbildning och utveckling.

När städerna växer glöms barnen bort, och allt fler tvingas bo i fattiga slumområden utan sjukvård eller skola. Hundratals miljoner barn lever på detta sätt idag.

Jag stödjer UNICEF genom att vara ”Bloggare för varenda unge”. Genom att publicera detta bidrar jag till att förändra utsikterna för dessa barn. Hjälp mig genom att gilla och sprida detta inlägg. Har du en egen blogg? Bli bloggare ”För varenda unge” här:  http://unicef.se/sprid-budskapet/bli-bloggare-for-varenda-unge och lägg upp detta inlägg du också!

UNICEF arbetar för att förbättra livet för barn som får sina rättigheter kränkta varje dag.  De arbetar tillsammans med myndigheterna för att bland annat stärka hälsovårdssystem, bygga ut skolväsendet, sociala skyddssystem och förhindra att barn hamnar på gatan eller i tvångsarbete.

Läs mer på UNICEFs hemsida

Annonser

Jag bloggar för varenda unge

12 Feb

Att värna om barn rättigheter runt om i världen behöver inte vara svårt men det gör det inte mindre viktigt för det. Därför bloggar jag för UNICEF och varenda unge. För att jag vill kämpa för alla barns rätt till överlevnad och utvekling.

Att vara bloggare för varenda unge är för mig en självklarhet. För varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Antingen gör du ingenting. Eller så gör du något. Som exempelvis bli bloggare för varenda unge. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.

Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller ”facebooka” om barns rättigheter.

Gå med i nätverket bloggare för varenda unge du också!

unicef - barn i lera

Foto: UNICEF/Georgina Cranston

FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

25 Nov

Den 25 november 1999 antog FN:s generalförsamlings tredje kommitté en resolution där det slogs fast att våld mot kvinnor hindrar kvinnor från att uppnå jämställdhet i samhället, i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Alla kvinnors hus i Karlstad, kvinno- och tjejjouren, anordnar idag en ljusmanifestation där det kommer finnas möjlighet att tända ljus för någon av de 181 kvinnor som under 2000-talet mördats av en man de levt med.  Manifestationen kommer att invigas 17.30 på Soltorget av landshövding Eva Eriksson och flera politiker kommer att tala. Mer information hittar du här.

Runt om i landet hålls idag manifestationer, fackeltåg och föreläsningar för att uppmärksamma bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. Här kan du se vad som händer på andra orter.

 År 2010 gjordes 27 312 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. I 85 % av fallen var den misstänkta en man. I tre av fyra av de anmälda fallen var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan, i vartannat fall närstående. Och mörkertalen är stora – Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen.

2010 beräknas Roks kvinno- och tjejjourer ha genomfört cirka 126 871 stödåtgärder för kvinnor, tjejer och barn. Stödet kan se ut på många olika sätt. Vanliga stödåtgärder är stödsamtal via telefon, mejl, chatt eller vid besök på jouren. Det kan också vara hjälp och stöd vid en polisanmälan, kontakt med olika myndigheter, stöd inför och under rättegång, eller att begära skyddade personuppgifter. Det kan också utgöras av bibehållen kontakt med en kvinna som lämnat jouren. En stödåtgärd för ett barn kan vara att kontakta barnets skola eller att ordna en utflykt för mamman och barnet.
Under samma år spenderade 1 174 kvinnor 46 719 nätter och 979 barn 33 476 nätter på något av Roks jourers skyddade boenden.

Att vara påverkad vid brott – en ursäkt

1 Nov

Idag rapporteras det i de flesta medier om att HD tagit ett minst sagt intressant domslut. Det handlar om en man som åtalats för mordförsök efter att han huggit och stuckit ner två personer med en lång kökskniv under påverkan av både alkohol och läkemedel. Mannen hävdar att han inte minns något på grund av berusning. HD väljer att se berusningen som en förmildrande omständighet och anser att mannen inte kunde ha det uppsåt som krävs för att handlandet ska ses som ett mordförsök.

I SvD Brännpunkt skriver Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg att: ” Man är naiv om man inte inser att en åtalad person, som har allt att vinna på att säga att han varit starkt berusad eller drogad, också kommer att göra den invändningen”.  De fortsätter senare med ”Berusning gör som bekant att man ofta inte uppfattar vad som händer och hur det förhåller sig, och samtidigt påverkas hjärnan så att man ofta blir mer aggressiv och våldsam. Lagen bygger på tanken att om man frivilligt försätter sig i det tillståndet ansvarar man för följderna. Men nu ska inte lagen tolkas på det sättet längre. En grupp domare i HD har upphöjt berusning till en ursäkt”.

Vad händer i framtiden?

När jag hör denna nyhet blir jag rädd för hur samhället resonerar och vad detta kommer att resultera i för konsekvenser i framtiden.  I min värld är det inte rimligt att berusning ska vara ett giltigt skäl till att ändra klassificeringen av ett brott. Gjort är gjort, oavsett om personen i fråga varit påverkad. Hur skulle samhället se ut om alla skyllde sina handlingar på påverkan. Hur kommer domarna att se ut när det gäller våldtäkt och sexuella övergrepp? Ska gärningsmännen kunna skylla på berusning och/eller drogpåverkan och få ett mildare straff? För det sista som behövs i rättsfall när det gäller våldsutsatta kvinnor är fler möjligheter för gärningsmännen att gå fria.  Ännu en felriktad vinkel i sådana rättegångar behövs inte.  Ska mannen kunna skylla på att ha inte minns att han våldtagit kvinnan på grund av berusning och sedan få förmildrande straff alternativt gå fri?

Detta diskuteras även i SvD där det står följande:” Följden av den här HD-domen blir i vissa fall att gärningen graderas ner till ett lindrigare brott. Mannen i det aktuella fallet dömdes för grov misshandel. Men i många fall saknas ett sådant alternativ. Gärningen blir inte längre ett brott. Det gäller i stor utsträckning sexuella övergrepp. Gärningsmannen var så berusad att han fick för sig att kvinnan var med på allt. ”Jag var så full att jag inte hörde vad hon sa.” Eller han var för full för att fatta att hon sov eller befann sig i något annat hjälplöst tillstånd. Men det kan också gälla andra typer av brott, som skadegörelsebrott, narkotikabrott eller förmögenhetsbrott. Det får till och med den befängda följden att den berusade eller drogade person som säger att han var så borta att han inte fattade att han satte sig i bilen och körde inte kan dömas för rattfylleri. Han uppfyller inte kravet på uppsåtligt handlande.

Här kan du läsa hela inlägget i SvD Brännpunkt

Jag gillar inte att man skyller ifrån sig

27 Okt

”Dagispersonal anmälde inte misstänkt barnmisshandel: Vi tänkte anmäla men hann inte”.

”14-årig flicka blev våldtagen på skolan och trakasserades av elever. Skolan: Vi gjorde vad vi kunde”

Varje dag far svenska barn illa och vuxna skyller ifrån sig. Varför är det så? Det ska UNICEF ta reda på. Under en månad hårdbevakas Sverige – inga undanflykter accepteras. För att klara det behöver de vår hjälp: Hjälp till att jaga undanflykter då barn far illa, ta ställning på Facebook och sprid filmen om undanflykter.

24 oktober – 24 november är månaden då man inte får skylla ifrån sig.

%d bloggare gillar detta: