Tag Archives: Våld mot kvinnor

FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

25 Nov

Den 25 november 1999 antog FN:s generalförsamlings tredje kommitté en resolution där det slogs fast att våld mot kvinnor hindrar kvinnor från att uppnå jämställdhet i samhället, i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Alla kvinnors hus i Karlstad, kvinno- och tjejjouren, anordnar idag en ljusmanifestation där det kommer finnas möjlighet att tända ljus för någon av de 181 kvinnor som under 2000-talet mördats av en man de levt med.  Manifestationen kommer att invigas 17.30 på Soltorget av landshövding Eva Eriksson och flera politiker kommer att tala. Mer information hittar du här.

Runt om i landet hålls idag manifestationer, fackeltåg och föreläsningar för att uppmärksamma bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. Här kan du se vad som händer på andra orter.

 År 2010 gjordes 27 312 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. I 85 % av fallen var den misstänkta en man. I tre av fyra av de anmälda fallen var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan, i vartannat fall närstående. Och mörkertalen är stora – Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen.

2010 beräknas Roks kvinno- och tjejjourer ha genomfört cirka 126 871 stödåtgärder för kvinnor, tjejer och barn. Stödet kan se ut på många olika sätt. Vanliga stödåtgärder är stödsamtal via telefon, mejl, chatt eller vid besök på jouren. Det kan också vara hjälp och stöd vid en polisanmälan, kontakt med olika myndigheter, stöd inför och under rättegång, eller att begära skyddade personuppgifter. Det kan också utgöras av bibehållen kontakt med en kvinna som lämnat jouren. En stödåtgärd för ett barn kan vara att kontakta barnets skola eller att ordna en utflykt för mamman och barnet.
Under samma år spenderade 1 174 kvinnor 46 719 nätter och 979 barn 33 476 nätter på något av Roks jourers skyddade boenden.

Annonser
%d bloggare gillar detta: